Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Planbesked

Här kan du läsa om vad ett planbesked är, hur du ansöker om planbesked samt se alla beslutade positiva planbesked.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett beslut om planenheten kan påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Enligt plan- och bygglagen ska ett beslut om planbesked fattas inom fyra månader från att den fullständiga ansökan inkommit till kommunen.

Genom att ge ett positivt planbesked visar kommunen att planenheten har för avsikt att starta ett detaljplanarbete enligt den ansökan som inkommit. I planbeskedet finns en uppskattad tidpunkt för antagande av detaljplanen samt information om vad avgiften för planbeskedet blir. Ett planbesked är inte juridiskt bindande och garanterar därmed inte att kommunen kommer påbörja planläggning för området.

Om kommunen inte finner det lämpligt med den föreslagna planläggningen blir planbeskedet negativt. Det går inte att överklaga ett planbesked men kommunen är skyldig att ange skälen till varför de ger avslag och du som sökande har därefter möjlighet att lämna in en ny ansökan.

Om planbeskedet blir positivt och kommunen påbörjar arbetet med planläggning är det inte säkert att det kommer bli lika som ansökan i planbeskedet, utan planprocessen är till för att pröva vad användningen av marken är lämplig för.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om att ge antingen positivt eller negativt planbesked. Vid ett positivt planbesked lämnar kommunstyrelsen sen vidare ärendet till samhällsbyggnadskontoret och planenheten.

Se kommunens positiva planbesked

Hur ansöker du om ett planbesked?

Vid ansökan om planbesked kan du använda dig av vår e-tjänst, se länk nedan (för att använda e-tjänsten behöver du ha BankID).

I din ansökan ska du beskriva de åtgärder som du föreslår att göra, fastighetsbeteckning, en karta med markering av det område som berörs samt beskriva eventuella byggnaders ungefärliga omfattning. Du ska även bifoga nödvändiga handlingar till din ansökan.

Saknar du kartunderlag kan du beställa en karta med fastighetsgränser hos kart- och GIS-kontoret. Du når dem genom att ringa till vår växel 018-34 70 00.

Du kan alltid kontakta planenheten om du har frågor om din ansökan, via knivsta@knivsta.se eller via växeln 018-34 70 00.

E-tjänst Ansök om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 juni 2021