Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ny Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy - döps om till Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Kommunens förtroendevalda politiker har gett förvaltningen i uppdrag att se över och revidera det befintliga styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, och döpa om det till Samhällsbyggnadspinciper med arkitekturpolicy. Framöver ska dokumentet bland annat rymma en ny vision för Knivsta och en inriktning för kommunens åtaganden i Fyrspårsavtalet, som Knivsta kommun tecknat med staten och Region Uppsala.

Dokumentet ska också rymma konkreta riktlinjer för stadsbyggnaden. Inriktningen ska bland annat vara att nya områden ska byggas med utgångspunkt från trädgårdsstadens principer, att kvalitet är viktigare än kvantitet när Knivsta växer och att landsbygdsutveckling ska vara lika prioriterat som övrigt samhällsbyggande.

Stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy blir centrala när framtidens Knivsta formas och vägledande när nya områden planeras - för de företag som vill bygga i Knivsta, för verksamheter som funderar på att etablera sig i Knivsta, för föreningar och för andra aktörer.

De blir inte minst viktiga för kommunen att luta sig mot vid exempelvis ansökningar för nya detaljplaner och beslut om hur byggnader och bostäder ska se ut i framtidens Knivsta.

Kommunstyrelsen gav uppdraget till förvaltningen på sammanträdet 23 oktober 2023. Förvaltningen ska återkomma med en tidsplan för uppdraget till kommunstyrelsens sammanträde i december 2023.

Ta del av kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen om uppdatering och revidering av Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy på Meetings plus Länk till annan webbplats.

Stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy ska rymma en ny vision för Knivsta och en inriktning för kommunens åtaganden i Fyrspårsavtalet, som Knivsta kommun tecknat med staten och Region Uppsala.

Läs mer om Fyra spår och ta del av hela avtalet här

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 april 2024