Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Personalbokslut

Våra medarbetare är den främsta och viktigaste förutsättningen för att Knivsta kommun ska bidra till god och gynnsam livskvalitet för våra invånare. Personalbokslutet utgör en viktig del verksamheten och skapar en stabil grund för framtida utveckling av de kommunala verksamheterna.

Varför ett personalbokslut?

Informationen som presenteras i personalbokslutet utgör underlag för analys och slutsatser som ligger till grund för den framtida utvecklingen av de kommunala verksamheterna.

Vad är ett personalbokslut?

Knivsta kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen, med drygt 1000 månadsanställda medarbetare. Till detta antal tillkommer ett hundratal timanställda, som arbetar inom kommunen helt eller delvis, under kortare eller längre perioder.

Personalbokslutet utgör en viktig och strategisk del verksamheten och skapar en stabil grund för kommande planering.

I ett personalbokslut redovisas viktig information som är kopplad till medarbetare i Knivsta kommun.

Personalbokslutet gör det möjligt för oss att analysera vår verksamhet på olika nivåer och enheter.

Vårt senaste personalbokslut

Nedan finner du några av de viktiga nyckeltal som vi följer årligen.

Antal månadsanställda

Antal månadsanställda inom Knivsta kommun

2018

2019

2020

1056

1076

1087

Könsfördelning

Könsfördelning bland medarbetare

Könsfördelning i procent

2018

2019

2020

Kvinnor

80,6%

80,6%

79,4%

Män

19,4%

19,4%

20,5%

Fördelning av tillsvidareanställda

Fördelning av tillsvidareanställda inom Knivsta kommun

Kontor

2018

2019

2020

Utbildning

52,8%

53,7%

54,4%

Vård- och omsorg

25,8%

25,6%

25,2%

Kommunlednings-

kontoret

3,1%

2,8%

3,3%

Kultur och fritid

4,7%

5,0%

5,0%

Samhällsbyggnad

8,5%

8,2%

7,8%

Bygg och miljö

0,3%

0,3%

0,4%

Ekonomi

1,4%

1,2%

1,5%

HR

2,3%

1,9%

1,6%

Åldersfördelning

Åldersfördelning inom Knivsta kommun

Åldersspann

2018

2019

2020

< 29 år

14%

12%

12%

30-39 år

17%

13%

12%

40-49 år

9%

7%

6%

50-59 år

21%

20%

22%

60 >

12%

11%

10%

Totalt antal
medarbetare

1056

1074

1087

Det här är vår genomsnittliga medarbetare

Den genomsnittliga medarbetaren i Knivsta kommun är en kvinna. Hon är cirka 43 år gammal och arbetar som lärare på någon av de tio grundskolor som finns i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 juni 2021