Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Västra Knivsta tätort

I de västra delarna av Knivsta tätort planeras för 9 000 nya bostäder med tillhörande service, omsorg, kommunikationer och infrastruktur. Satsningen är en del av fyrspårsavtalet mellan kommunen, staten och regionen.

Fyrspårsavtalet innebär bland annat att utbyggnaden av antalet järnvägsspår sker tidigare och att UL:s kollektivtrafik ska förbättras i kommunen.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Knivsta tätort och de människor som bor och verkar här idag – eller kommer att göra det i framtiden – behövs en proaktiv och strukturerad planering av hela utvecklingsområdet. Detta görs i form av ett programarbete som ska resultera i ett planprogram.

Planprogrammet ska ligga till grund för de kommande detaljplanerna i olika delområden, så att arbetet hålls ihop och koordineras för att skapa en så bra helhet som möjligt.

Det här arbetssättet ger ett bättre resultat när ett större område ska utvecklas, eftersom programarbetet fångar upp många frågor som är gemensamma för hela området. Några exempel på sådana frågor är närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Programarbetet och det kommande detaljplanearbetet utgår från Knivsta kommuns översiktsplan som antogs 2017.

I programarbetet ingår även området Nydal, vars tidigare planprogram ska integreras i möjligaste mån. På så sätt kommer det nya programmet kunna dra nytta av det arbete som tidigare har gjorts i kommunen.

Läs mer om Västra Knivsta och fyrspårsavtalet

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020