Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Två nya naturreservat i Knivsta kommun

Kommunen arbetar med bildandet av två ytterligare naturreservat i Knivsta - ett i Kölängsskogen och ett i Ängbyskogen. Här hittar du mer information och tar del av handlingar om de två reservatsförslagen.

Ängbyskogen ligger väster om Knivsta tätort och Kölängsskogen öster om tätorten, intill sjön Valloxen.

Syftet med reservatsbildningarna är att bevara biologisk mångfald och värden för friluftslivet.

Knivsta kommun arbetar nu med bildandet. Förslag på beslutshandlingar och skötselplaner finns här.

Har du funderingar eller frågor kring naturreservaten eller processen för att bilda ett naturreservat?

Kontakta växeln på telefonnummer 018 - 34 70 00 och be att få tala med kommunekolog Carin von Köhler, eller skicka e-post till carin.von.kohler@knivsta.se

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2021