Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vilda djur, vildsvin

Knivsta kommun tar ansvar för viltet på sin mark och i tätorten Knivsta. Fyra viltvårdare är anställda av kommunen. Du ansvarar själv för vilt på din egen fastighet.

Kommunens viltvårdare

Knivsta kommun tar ansvar för viltet på sin mark och i tätorten Knivsta. Tre viltvårdare är anställda av Knivsta kommunen. Jakt i tätort kräver kunskap, försiktighet och tålamod. Jakten på Knivsta kommuns mark bedrivs i form av så kallat skyddsjakt och sker under noggrant reglerade former.

Behöver du komma i kontakt med de kommunala viltvårdarna? Hör av dig till kommunens Kontaktcenter och Park och Naturenheten. Boende i Knivsta kommun kan inte själva kontakta viltvårdarna.

Vilda djur på privat fastighet

Alla markägare har ansvar för viltet på den egna marken. Vissa har jakten på sin mark utarrenderad, andra sköter den själv.

Har du problem eller frågor kring vilda djur, som till exempel grävlingar och vildsvin, på din privata fastighet? Du kan inte nyttja de kommunala viltvårdarna för problemlösning på privat mark. Vi på kommunen har inte heller möjlighet att rekommendera specifika, privata viltvårdande företag för hjälp på privata fastigheter, utan ber er hitta dem via nätet. Sökord är ”viltvårdare”. Frågor är du däremot välkommen med till kommunens Park- och naturenhet.

Läs om jakt och viltvård hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viltolyckor

Viltolyckor ska alltid anmälas till polisen.

Se mer om viltolyckor och hur du gör när du kolliderat med vilt på viltolycka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vildsvin (Sus scrofa)

Det finns många vilda djur i vår natur - vildsvin är några av dem.

Vildsvin rör sig i grupp över stora områden. De befinner sig ibland i tätort men dock oftast på landsbygden. Antalet djur i Sverige ökar relativt snabbt då en sugga föder många kultingar i flera omgångar under ett år.

I Knivstas centrala delar kommer enstaka djur på besök ibland. Vildsvin är störningskänsliga och lämnar i de flesta fall snabbt tätorten.

Vi arbetar aktivt i vår kommunala viltvård för att begränsa vildsvinens framfart tätortsnära. Dock är det oundvikligt som vildsvinsstammen ser ut i dag, att vi får besök i tätorten ibland. Det är kloka, ivrigt födosökande djur som lever i flock och på så sätt märks de väl inne i ett samhälle.

Afrikansk svinpest sprids i europa både bland vildsvin och tamgrisar. För att förhindra att det sprids vidare finns det åtgärder du kan göra.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020