Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Död ved lämnas kvar

Knivsta kommun utför naturvård runt om i tätortsnära skogar och parker i stort sett året om. Ofta lämnas trädrester och rotvältor kvar i naturen. Många insekter, svampar och mossor är mer eller mindre beroende av denna döda ved för sin överlevnad.

Knivsta kommun utför naturvård runt om i tätortsnära skogar och parker i stort sett året om. Ofta lämnas trädrester och rotvältor kvar i naturen. Många insekter, svampar och mossor är mer eller mindre beroende av denna döda ved för sin överlevnad.

Även döda träd lever

Knivsta kommun får in ärenden från kommuninvånare som tycker att kvarlämnade trädrester ger ett skräpigt intryck, speciellt i de tätortsnära skogsområdena som vi har i kommunen. Många fåglar, insekter, svampar, mossor, lavar är mer eller mindre beroende av död ved för sin överlevnad.

Eftersom det råder brist på död ved i vårt landskap har flera arter som behöver den svårt att överleva idag. Därför låter vi, så ofta vi bedömer det som lämpligt, trädresterna ligga kvar i skogsmarken. Vi ser till att död ved på valda platser får brytas ner i sin egen takt på ett för omgivningen säkert sätt.

Döda träd som ligger huller om buller, pinnar och ris samt rotvältor kan ge ett ovårdat intryck. Ser du trädrester i naturen ska du inte se det som skräp, utan som en värdefull plats för våra insekter och växter.

I Knivsta är det alltid nära till natur och grönska

Knivstas arbete med de nationella miljömålen finns beskrivna i den politiskt beslutade Grönstrukturplanen. Ett av miljömålen är ”ett rikt växt- och djurliv”, vilket innebär att kommunen ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.

När Knivsta växer är det särskilt viktigt att ta hand om och säkra våra grönområden och den biologiska mångfalden för framtiden.

Läs mer

Knivsta kommuns grönstrukturplan Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

De nationella miljömålen, sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fällda trädstockar i skogen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020