Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Kundundersökning 2017

Resultat

 • 421 svarande (66% kvinnor och 34% män)
 • 2% under 16 år, 6% 16-25 år, 12% 26-35 år, 26% 36-45 år, 23% 46-55 år, 15% 56-65 år, 16% över 65 år
 • 35% nyttjar oftast gymmet, 30% gruppträningen, 32% simhallen, 3% sporthallen
 • 86% svarar att de alltid känner sig välkommen och får ett bra bemötande (14% ibland)
 • 83% får alltid den service de önskar (17% ibland)
 • 26% anser att lokalerna alltid är städade, 62% oftast och 12% ibland, 1% aldrig
 • De flesta önskar få informationen via hemsidan 48%, några via anslagstavla 18% eller muntligen 18%, foldern 8%, instagram 12%
 • 86% besöker vår hemsida
 • 25% anser att simhallens öppettider är mycket bra, 68% anser bra och 9% tycker mindre bra
 • 43% får den hjälp de vill ha i gymmet, 8% anser inte det, 49% behöver inte hjälp
 • 59% känner till att vi erbjuder 2 instruktioner gratis vid kortköp
 • Vårt totala kundnöjdhetsindex är 79%
 • 97% kommer fortsättningsvis att besöka oss!

   

Detta har vi åtgärdat

 • En motionsbana i simhallen är öppen under hela dagen, exakta tider kan ni se i vårt simhallsschema
 • Längre öppettider i simhallen på kvällarna
 • Simhallen öppnar kl 08.00 på lördagar              
 • Längre öppettider i våra omklädningsrum och duschrum på kvällarna
 • Längre öppettider i simhallen under skollov
 • Fler städronderingar i duschrummen
 • Små skåp till sporthallens omklädningsrum
 • Det år man fyller 14 år är man välkommen till gymmet och gruppträningen
 • Bäbisar som sitter stilla i babyskydd får följa med in på gymmet mellan kl 10-14
 • En folder med våra trivsel- och hygienregler finns framtagen på följande språk: Engelska, Finska, Romani-Lovari, Arabiska, farsi, Somaliska och Tigrinja

 

Frågor eller synpunkter?

Kontakta Carina Nordlander, verksamhetschef Hälsohuset
Telefon 018-34 70 77, carina.nordlander@knivsta.se

 • Senast uppdaterad 4 sep 2017